Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40  Karviná

Slezská univerzita v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Možnost ubytování – nabídka v pdf

Ubytování si účastník konference zařizuje sám!