• Termín konference: 21. listopadu 2024
 • Registrace přednášejících: do 31. srpna 2024
 • Registrace posluchačů: do 15. listopadu 2024
 • Doc. Mgr.  Petr Suchánek, Ph.D.
 • Ing. Tomáš Barčák, Ph.D.
 • Ing. Radim Dolák, Ph.D.
 • RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D.
 • Ing. Lukáš Macura, Ph.D.
 • Ing. Lenka Přečková
 • Miroslava Snopková
 • Ing. Lucie Waleczek Zotyková, Ph.D.
 • připravujeme

Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné pořádá 8. ročník konference Ověřená řešení v sítích.

Konference se bude konat 21. listopadu 2024 na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná. Konference je určena zejména široké odborné i neodborné veřejnosti a studentům a jejím cílem je prezentovat účastníkům nové trendy a možnosti svobodného i komerčního software a jeho využití v sítích, tentokrát v přímé vazbě na problematiku kybernetické bezpečnosti.

Součástí programu jsou rovněž i praktické ukázky některých konkrétních řešení a možnost vyzkoušet si konfiguraci služeb či softwaru.

Konferenci připravuje a pořádá Katedra informatiky a matematiky SU OPF v Karviné.

Účast na konferenci ORS je ZDARMA!

Sponzoři

Partneři