Termín akce:

10. listopadu 2022

od 9:00 hodin

Registrace přednášejících:

do 31. srpna 2022

Registrace posluchačů:

do 7. listopadu 2022

REGISTRACE